Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

9/9/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, πρόκειται να αναθέσει -με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/14-01-2002) το έργο καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ).

O προϋπολογισμός ανάθεσης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά (σε ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανά χώρο καθαρισμού, καθώς και στο σύνολο, ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                       ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
                                                                           (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΕΥΣΣΑΑΠ                Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος           15.000
                            Μητροπόλεως 5, 3ος όροφος             9.000

                                                      ΣΥΝΟΛΟ              24.000

Δείτε αναλυτικά τους όρους του Διαγωνισμού στη Προκήρυξη στα Σχετικά Αρχεία.

 

Είδος

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2022