Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Επιτροπή Παρακολούθησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014, από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι φάκελοι των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και τα σχετικά αρχεία ανά συνεδρίαση.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/11/2019