Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 4 από 4 από 1 σελίδες

Υπερχρέωση (Overbooking)

Κατάσταση η οποία δημιουργείται όταν το άθροισμα των προϋπολογισμών εγκεκριμένων έργων ενός Άξονα Προτεραιότητας ή Προγράμματος υπερβαίνει τη συνολική αντίστοιχη δέσμευση του Άξονα ή Προγράμματος των εγκεκριμένων Χρηματοδοτικών Πινάκων.

Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος περιλαμβάνουν δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα, ενώ εκπληρώνουν αποστολή κοινής ωφέλειας και ως εκ τούτου τα κράτη - μέλη τους χορηγούν ειδικά δικαιώματα δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 86 - πρώην άρθρο 90 της συνθήκης ...

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης

H απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Είναι η απόφαση με αριθμό ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ ...

Υποψήφιος

Είναι ο οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο: για εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.

Αποτελέσματα 1 - 4 από 4 από 1 σελίδες