Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΕΣΥΥ

Τα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) υπάγονται στις κατά τόπους Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης και είναι φορείς παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε άτομα και ομάδες, που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό (Πόντιοι, Βορειοηπειρώτες, μονογονεϊκές οικογένειες, τσιγγάνοι, μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 45 ετών κλπ.).

Τα ΚΕΣΥΥ μεταξύ άλλων ανιχνεύουν τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και παρέχουν ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη (ατομική και ομαδική), νομική συμβουλευτική, ιατρική ενημέρωση (αγωγής υγείας) και σύνδεση με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Παρέχουν επίσης επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική καριέρας. Ενημερώνουν γενικότερα για θέματα αγοράς εργασίας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ευαισθητοποιούν την τοπική κοινωνία για την άμβλυνση των προκαταλήψεων και αρνητικών της στερεοτύπων για τις ευπαθείς αυτές κοινωνικές ομάδες.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010