Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

AGRIFIN - Ομάδα Εργασίας AGRIFIN του Συμβουλίου

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόκειται για ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, που εξετάζει:

  • τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από τα διάφορα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή στο Συμβούλιο
  • τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του FEOGA, καθώς και
  • τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Προεδρεύει το κράτος-μέλος που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER). Συγκαλείται κατά την κρίση της Προεδρίας, περίπου μια φορά το μήνα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010