Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την εγγραφή σε κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020

Ενεργή

Ημερομηνία δημοσίευσης

5/4/2016

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε ενιαίο Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. πρωτ. Υπουργική Απόφαση 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/ 24.02.2016) «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης, Ανάθεσης και Υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 αυτής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

31/12/2023 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Σύνταγμα.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/1/2018