Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 114 από 12 σελίδες
ΥΑ 76792/29.08.2023 (ΦΕΚ 5270/Β/30.08.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης κ υλοποίησης προγ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ"


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/8/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Απόφαση 75431/24.08.203 (ΦΕΚ 5190/Β/25.08.2023) Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Προβολής και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/8/2023
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
ΠΔ 77/27.06.2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) Σύσταση Υπουργείου κ μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση κ μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού κ εποπτευόμενων φορέων


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/6/2023
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός
Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2022 του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/5/2023
Αρχή έκδοσης: ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
ΥΑ 36202/19.04.2023 (ΦΕΚ 2857/Β/28.04.2023) Τροποποίηση YA 23451/2017 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης προγρ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας & διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΥΑ 36202/19.04.2023 (ΦΕΚ 2857/Β/28.04.2023) Τροποποίηση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης κ υλοποίησης προγ/των Τεχνικής Βοήθειας, δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών ενεργειών ΤΒ» (Β’ 677)


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
N.5013/19.01.2023 (ΦΕΚ 12/Α/19.01.2023) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.


Ημερομηνία δημοσίευσης:19/1/2023
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΥΑ 124841/22.12.2022 (ΦΕΚ 6777/Β/28.12.2022) Τροποποίηση YA 23451/2017 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης προγρ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας & διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΥΑ 122032/15.12.2022 (ΦΕΚ 6593/21.12.2023) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
ΥΑ 114947/29.11.2022 (ΦΕΚ 6132/Β/01.12.2022) Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:12/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 114 από 12 σελίδες