Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 109801/21.11.2023 (ΦΕΚ 662/24.11.2023) Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 51858/19.05.2022 απόφασης «Συγκρότηση Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων» (Β’ 2506)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/11/2023

  • PDF (126,51 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2023