Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 119 από 12 σελίδες
ΥΑ 8255/30.4.2024 (ΦΕΚ 2691/Β/9.5.2024) Τροποποίηση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση-υλοποίηση ενεργειών ΤΒ


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/4/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 2000/06.02.2024 (ΦΕΚ 997/Β/09.02.2024) Τροποποίηση ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ/2016 «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ΠΑΑ, ΕΠΑλΘ, ΕΟΧ και Μηχανισμού Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη"


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 780/18.01.2024 (ΦΕΚ 512/26.01.2024) Τροποποίηση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης κ υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών ενεργειών ΤΒ»


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/1/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 109801/21.11.2023 (ΦΕΚ 662/24.11.2023) Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 51858/19.05.2022 απόφασης «Συγκρότηση Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων» (Β’ 2506)


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/11/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Απόφαση 90615/05.10.2023 (ΦΕΚ 5887/Β/09.10.2023) Απόφαση συγκρότησης Θεματικού Δικτύου Συντονισμού Τεχνικής Βοήθειας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:9/10/2023
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
ΥΑ 76792/29.08.2023 (ΦΕΚ 5270/Β/30.08.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης κ υλοποίησης προγ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ"


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/8/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Απόφαση 75431/24.08.203 (ΦΕΚ 5190/Β/25.08.2023) Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Προβολής και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/8/2023
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
ΠΔ 77/27.06.2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) Σύσταση Υπουργείου κ μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση κ μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού κ εποπτευόμενων φορέων


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/6/2023
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός
Ετήσια Έκθεση υλοποίησης έτους 2022 του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/5/2023
Αρχή έκδοσης: ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
ΥΑ 36202/19.04.2023 (ΦΕΚ 2857/Β/28.04.2023) Τροποποίηση YA 23451/2017 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης προγρ/των Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας & διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση & υλοποίηση ενεργειών ΤΒ


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 119 από 12 σελίδες