Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 122032/15.12.2022 (ΦΕΚ 6593/21.12.2023) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/12/2022

ΥΑ 122032/15.12.2022 (ΦΕΚ 6593/21.12.2023) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’61)
  • PDF (160,34 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2022