Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Κατάλογος Δικαιούχων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006, παρουσιάζονται:

  • ο κατάλογος των δικαιούχων των έργων/πράξεων που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ
  • οι τίτλοι των έργων/πράξεων
  • το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται

Ο κατάλογος δικαιούχων του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την περίοδο 2007-2013, αφορά στα έργα έργα/πράξεις που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

 

Σχετικά αρχεία

 Κατάλογος Δικαιούχων 31-12-2011 (PDF - 43 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2012