Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού»

31/7/2015

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ), της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 και σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού» - Υποέργο με α/α 1, της πράξης: «Αναβάθμιση Υποδομών Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνιών) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (τ.Οικονομίας) – Υποπρόγραμμα Α'» με κωδικό MIS 505656, το οποίο εντάσσεται στη ΣΑΕ 0198 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό αριθμό (ενάριθμο) 2015ΣΕ01980062.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €72.570 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η διάρκειά του είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου και η λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 24/8/2015 ώρα 13:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγματος, 101 80 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, γραφείο 219, το αργότερο έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.

Δείτε αναλυτικά το τεύχος του Διαγωνισμού στα Σχετικά αρχεία.

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/8/2015